HAR DU HUSKET ET ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN PÅ DIN PILLEOVN?

For at sikre en optimal forbrænding og et minimum forbrug af træpiller, er det vigtigt at få foretaget et årligt serviceeftersyn på pilleovnen.
Det omhandler bl.a en ordenlig rengøring af varmeveksleren, hvor der sætter sig aske mv., som forringer virkningsgraden.
Det vil sige, at det koster flere piller/penge at opvarme huset med en pilleovn, der ikke er rengjort.

Vi tilbyder en serviceordning, hvor vi en gang om året servicerer din pilleovn, så den er klar til fyringssæsonen.
Et service indeholder en total rensning og støvsugning af ovnen, hvor vi kommer ud i alle røgkanalerne (ovnen bliver skilt ad og renset og derefter samlet igen).
Herefter kontrolleres ovnens indstillinger og opstartsfase.

Vi anbefaler, at gløderøret udskiftes hvert andet år, så ovnen starter problemfrit i næstkommende fyringssæson. Selve udskiftningen er med i prisen for serviceeftersynet, dog tilkommer gløderøret.

Et eftersyn på en alm. pilleovn koster 1.500 kr. inkl. moms og kørsel ( plus et miljøbidrag på 56,- ) plus evt. reservedele ( Område - Region Syddanmark ) Vi forbeholder os ret til at planlægge kørsel til yderområder.

Ønsker du en service? Kontakt os direkte via hjemmesiden eller ring for aftale.